KadraKadraKadra

Kadra

Jerzy Frączek

Technika w gimnazjum

Z długopisu, kartki i kawałka kredy robi własne płytki Arduino