W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Opłaty

 

Czesne w Społecznym Gimnazjum "Dwójka" STO wynosi 1550 zł (płatne do 10. każdego miesiąca, przez 10 miesięcy w roku szkolnym, od września do czerwca).

Wpisowe wynosi 1800 zł (opłata jednorazowa, bezzwrotna).

Czesne obejmuje wszystkie zajęcia obowiązkowe i nieobowiązkowe, sportowe, artystyczne, projekty, przygotowanie do konkursów przedmiotowych, tutoring, konsultacje psychologiczne. Dodatkowo płatne są wyjazdy obowiązkowe i nieobowiązkowe (zgodnie z kalkulacją przygotowaną przez organizatora wyjazdu).

Szczegóły w Regulaminie opłat dostępnym w pliku do pobrania.